Conozca nuestra amplia línea de productos.

text-1

2,4-D AMINA 480

I.A.: 2,4-D Dimetilamonio

text-1

ATLAS 25 EW

I.A.: Tebuconazole

text-1

BALEAR 720 SC

I.A.: Clorotalonil

text-1

BUMPER 25% EC

I.A.: Propiconazole

text-1

CALDO BORDELÉS VALLÉS

I.A.: Sulfato Cuprocalcico

text-1

CARBARYL 85% WP

I.A.: Carbarilo

text-1

CASORON® G

I.A.: Diclobenilo

text-1

CHLORPYRIFOS 480 EC

I.A.: Clorpirifos

text-1

CLICK 75 DF

I.A.: Terbutilazina

text-1

DIAZOL 40 WP

I.A.: Diazinon

text-1

DIUREX 50 SC

I.A.: Diuron

text-1

GLIFOSATO 480 SL

I.A.: Glifosato-Isopropilamonio

text-1

JAVELIN WG

I.A.: Bacillus thuringiensis subsp Kurstaki

text-1

MAGIC 75 WP

I.A.: Ciromazina

text-1

MANCOZEB 80% PM

I.A.: Mancozeb

text-1

MONCUT 40 SC

I.A.: Flutolanil

text-1

NABAC 25 WP

I.A.: Triadimefon

text-1

OMITE 30 WP

I.A.: Propargite

text-1

PANTERA PLUS

I.A.: Quizalofop-P-Tefurilo

text-1

PROTEK

I.A.: Aceite de Toronja (Limoneno) / Aceite de Mandarina (Limoneno)

text-1

ROASTER

I.A.: Dicloruro De Paraquat

text-1

SIPCAZIN

I.A.: Simazina

text-1

SPROUT NIP 3 EC

I.A.: Clorprofam (Cipc)

text-1

SPROUT NIP 7 A

I.A.: Clorprofam (Cipc)

text-1

TRAC 50 FL

I.A.: Atrazina

text-1

TRIFLUREX 48 EC

I.A.: Trifluralina

text-1

TYLLANEX 50 SC

I.A.: TERBUTILAZINA